Informacje ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LookCenter Pro Olivier Markiewicz z siedzibą w Toruniu NIP 8792714965, REGON 384088170
 2. Niniejszy dokument określa warunki korzystania i przetwarzania danych osobowych przez administratora w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług serwisu internetowego lookcenterpro.pl

Warunki gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator stale kontroluje bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności prowadzi działania prowadzące do zapobiegania udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 2. Administrator stale bada czy prowadzone przez niego działania są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody dokonanej przez Użytkownika.
 5. Użytkownik udziela zgody w momencie akceptacji polityki prywatności.
 6. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, może je modyfikować oraz ma prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody.
 7. Dane wprowadzone do formularza są niezbędne do realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, a ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży prezentowanych na stronie sklepu internetowego pod adresem lookcenterpro.pl Konsekwencją niepodania niezbędnych danych jest niemożność zrealizowania zamówienia.
 8. Dane wprowadzone do formularza przetwarzane będą przez okres realizacji zamówienia.
 9. Pliki cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookies na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.
 10. Pozyskane dane osobowe nie zostaną przekazane ani sprzedane. Wyjątek stanowi przekazanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia firmie kurierskiej. Sposób wyboru dostawy stanowić będzie akceptację polityki prywatności wybranej firmy kurierskiej.  

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O każdorazowej zmianie będzie informował w sposób wyraźny.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących polityki prywatności należy kontaktować się przy użyciu adresu e-mail lookcenter.torun@gmail.com.